Tag: здравствено

unplash. com Која је ваша чајанка?

Мастер студије Здравствена нега

Студијски програм Здравствена нега је програм мастер струковних студија који траје 2 године (4 семестра), завршетком се стиче 120 ЕСПБ бодова и звање струковни мастер медицинска сестра.