Tag: VELUX

Међународна VELUX награда 2018

Међународна VELUX награда (International VELUX Award) је највећи непрекидни, двогодишњи, глобални конкурс за студенте архитектуре – покренут је 2003. године у сарадњи са Међународном унијом архитеката (International Union of Architects – UIA).