Tag: stvaranje

Да ли доступност уметности умањује њену вредност?

Уметност, тј. способност да се постојање нечега разуме на начин који подстиче размишљање или изазива емоције, управо је оно што човека одваја од остатка живог света. Критичко размишљање испреплетано је са уметничким доживљајем, те једно од другога зависе у потпуности.