Tag: #студије #млади #учење #организација #планирање

Учење и организaција времена

Када имате јасне циљеве или када се они назиру у магли неких других приоритета, кључ успеха у учењу, као између осталог и у свему осталом, састоји се у доброј организацији.