Tag: #стечај #привредно_право #економија #право

Шта је стечај

Стечај је поступак колективног намирења поверилаца. Према важећем законодавству у нашој земљи могућ је само стечај привредног друштва, односно правних лица.