Tag: #психологија #друштво #млади #читање #популарна_психологија

Значај популарне психологије

Популарна психологија, како и сам њен назив назначава, данас јесте један од најпопуларнијих и најчитанијих жанрова. Овај жанр се бави концептима који нам помажу да схватимо начин нечијег размишљања и понашања.