Tag: #образовање #млади #људска_права #едукација

Колико је данас оствариво право на образовање

“Нико не може бити лишен права на образовање. У вршењу свих
својих функција у области образовања и наставе, држава поштује
право родитеља да обезбеде образовање и наставу који су у
складу с њиховим верским и филозофским уверењима.”
(Додатни протокол уз Европску конвенцију о људским правима и основним слободама, члан 2.)