Tag: нефинансијско

Консултант за припрему анкете, радионице и водича за нефинансијско извештавање

У оквиру пројекта EU ZATEBE  центар за природне ресурсе НАТУРА реализује пројекат „Дизајнирање новог регулаторног оквира у јавној политици животне средине и ублажавања климатских промена у Републици Србији.