Tag: #насиљеимаједнолице #сосженсицентар #црнакућа

Одржана интерактивна изложба ,,Насиље има једно лице”

Интерактивна изложба ,,Насиље има једно лице” одржана је 27. маја у ,,Омладинском центру ЦК13”’ (популарно и као ,,Црна кућа”) у организацији СОС Женског центра.