Tag: Napor

Свако има право да учествује у културном животу заједницe

Које кораке је потребно предузети да бисмо осигурали да млади који се налазе у ситуацији смањених могућности имају једнак приступ културним садржајима и простор за активно учешће у њиховом креирању, тема је о којој се јуче у Београду разговарало на националној дискусији коју је организовала Национална асоцијација практичара/ки омладинског рада – НАПОР.