Tag: #медији #људска_права #извештавање #право_на_приватности

Медији и људска права

Слобода изражавања јесте једно од основних људских права свакога човека. Ипак, да ли та слобода може узроковати угрожавање других људских права човека попут права на приватност?