Tag: јавнобележнички

Потребан дипломирани правник

Потребан дипломирани правник за разноврсне правне послове у јавнобележничкој канцеларији (промет непокретности, оставински поступци, овера изјава и исправа).