Tag: филолошки

Потребан професор енглеског језика

Школа страних језика Моги  је једна од ретких школа у земљи, а и шире која ради по својој методи рада. Наша идеја и циљ је да полазници већ на почетном нивоу проговоре страни језик уз један иновативан и забаван приступ који им помаже да се ослободе страха и да на другачији начин уз помоћ техника учења и трајног памћења усвоје језик 2-5x брже него класичним методама.

Због повећаног обима посла, у потрази смо за ПРОФЕСОРОМ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА.