Tag: #друштво #економија #живот #људи

Економски положај појединца у нашем друштву

Статистика показује одређене резултате када је реч о доходку појединца и његовом економском положају, али какав је заиста њихов економски положај у реалности?