Tag: Code for Cause

Успешно завршен пројекат Code for а Cause 3

Пројекат Code for а Cause 3 који је реализовала ИТ компанија Vega IT Sourcing успешно је завршен 48-сатним хакатоном у недељу, 6. октобра. Стручњаци из ове области волонтерски су радили на реализацији 11 идеја чији је циљ побољшање живота у заједници.