Tag: bootcamp

Bootcamp тренинзи: пословне вештине кључне за посао

Компанија SciEd Technologies и Центар за пословне тренинге позивају све младе људе на нову расписану конкурсну фазу за пројекат „Bootcamp тренинзи: пословне вештине кључне за посао“ како би стекли неопходне вештине и нова знања.