Tag: биоинжењеринг

Студије биоинжењеринга

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу у школској 2018/2019. години уписује студенте на мастер академске студије на следећем студијском програму:

Биоинжењеринг – једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ)
Број буџетских места: 0

Број самофинансирајућих места: 16 (10 на студијама на српском језику и 6 на студијама на енглеском језику)