Tag: биофабрика

Пројекат Биофабрика

Пројекат БИОФАБРИКА представља уметничку продукцију у облику експеримената, где се користи и обрађује потпуно нов, биоразградив и одржив материјал – СКОБИ. Главна намена овог материјала је да понуди алтернативна решења у циљу очувања животне средине, као, на пример, да замени пластику као највећег загађивача планете, али је откривен и његов велики потенцијал у замени текстила.