Tag: Beo Sport System

Пракса на административно-секретарским пословима

Привредно друштво „Beo Sport System“ д.о.о. из Београда у циљу даљег развоја и унапређења пословних активности, расписује конкурс за обављање праксе на административно-секретарским пословима.

Стручна пракса у служби комерцијале

Привредно друштво „Beo Sport System“ д.о.о. из Београда у циљу даљег развоја и унапређења пословних активности, расписује конкурс за обављање праксе у служби комерцијале.

Пракса за графичке дизајнере

Привредно друштво „Beo Sport System“ д.о.о. из Београда у циљу даљег развоја и унапређења пословних активности, расписује конкурс за обављање праксе у области графичког дизајнирања. У сарадњи са Националном службом за запошљавање омогућили смо ти једногодишњи програм стручне праксе који подразумева новчану надокнаду како НСЗ-а са једне, тако и наше компаније са друге стране. 

Стекни искуство као књиговођа

Привредно друштво „Beo Sport System“ д.о.о. из Београда у циљу даљег развоја и унапређења пословних активности, расписује конкурс за обављање праксе у области робног и финансијског књиговодства.

Пракса у интернет продаји

Привредно друштво „Beo Sport System“ д.о.о. из Београда у циљу даљег развоја и унапређења пословних активности, расписује конкурс за обављање праксе у области интернет продаје.