Tag: #људскаправа #свет #право #једнакост

Остваривање људских права у модерном свету

ОСТВАРИВАЊЕ ЉУДСКИХ ПРАВА У МОДЕРНОМ СВЕТУЉудска права су предуслов за нормално функционисање у савременом друштву.извор:unsplash.comЉудска права су тековина периода после…