Tag: јавне набавке

Научи да напишеш пројекат од предлога до завршног извештаја

Удружење Номотехнички Центар из Београда, скраћено Номцентар, позива тe на едукативну радионицу која има за циљ да ти помогне у основама креирања и писања пројеката, било да су пројекти за удружења или јавне набавке.