Tag: чланство

Стручна пракса обуке за израду Процене ризика од катастрофа

На седници Управног Одбора Удружења за ванредне ситуације Републике Србије, одржаној 14.08.2019. године, донета је Одлука да се распише конкурс за пријем три члана на стручну праксу обуке за израду Процене ризика од катастрофа и израде Планова заштите и спасавања у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљану ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018).