Tag: фармацеути

Конкурс за HR контролинг специјалисту

PHOENIX је реномирана мултинационална компанија у области фармацеутског пословања. Као водећи европски дистрибутер у фармацеутској индустрији, заједно с велепродајом, малопродајом…

Директор комерцијалног сектора

Привредно друштво за промет, маркетинг и посредовање„INPHARM CO.“ d.o.o. Београд, Земун, Батајнички друм 23, уписано је у регистар привредних субјеката са претежном делатношћу – трговина на велико фармацеутским производима. 

Како да боље организујем своје време