Tag: усавршавање

Студије за мастер учитеља

Учитељски факултет Универзитета у Београду организује мастер студије на студијском програму Мастер учитељ, који траје годину дана и има 60 ЕСПБ.

Европска и међународна економија и бизнис

Сврха студијског програма је образовање студената за професију дипломираног економисте – мастер на подручју европске економије и бизниса у складу са динамичним променама у европском окружењу Србије.

Усавршавање репродуктивних технологија

Природно-математички и Медицински факултет, Универзитета у Новом Саду, пре два месеца привели су крају рад на Ерасмус+ пројекту који се бавио развојем нових наставних планова и програма у оквиру репродуктивне биологије, асистираних репродуктивних технологија и регенеративне медицине у Србији. Пројекат је почео 2017. године, буџет је био близу 900 хиљада еура, а од стране EACEA (European Education and Culture Executive Agency) оцењен са највишом оценом.

Конкурс за практиканта у књиговодству

Услов за стручну праксу у Новом Саду :

  • да кандидат има VII степен стручне спреме – економског усмерења
  • ,да нема претходно радно искуство,
  • да се води на евиденцији Националне службе за запошљавање

Зашто је битан омладински активизам?

После завршене школе или факултета размишљамо о томе шта нам предстоји. Увек постоји неко време чекања на први посао и прву шансу. И, када дође прва прилика, неком пре, а неком касније, дочекамо је спремно или неспремно, у зависности од тога како смо у међувремену проводили време чекања.