Tag: трговина

Потребан агент продаје (српски језик)

Једна од водећих компанија у глобалном онлине трговању шири активности и расписује конкурс за радно место:

  • Агент продаје (српски језик)
    Уколико знате да продајете, Ваше место је код нас!

Пословна секретарица / секретар

Индустрија електронских плаћања је у константном и брзом расту. Улоге и одговорности чланова нашег тима се стално усклађују са потребама индустрије плаћања. Порастом броја корисника наших услуга, имамо потребу за даљим ширењем тима са превасходним задатком да се помогне корисницима, а како би они постигли што боље резултате у електронској трговини.

Мастер студије економије

Сврха студијског програма је образовање студената за професију Дипломирани економистамастер, трговина у складу са потребама друштва.