Tag: Суботица

Студије пословне информатике у Суботици

Сврха студијског програма
Студијски програм докторских студија Пословна информатика је усредсређен на развој научно-образовног потенцијала који би био способан да развија и интегрише декларативна и процедурална знања у домену информационих система и информационог инжињеринга – научне дисциплине која проучава феномен процесирања информација у најширем контексту и која је мултиепистемичка, са више погледа на свет, мултипарадигматичка, мултисистемска, мултидисциплинарна, мултиметодолошка и мултитеоријска наука.

Студије на Економском факултету у Суботици

Сврха студијског програма је образовање студената за професију дипломираног економисте – мастер на подручју европске економије и бизниса у складу са динамичним променама у европском окружењу Србије.

Студије маркетинга

Сврха студијског програма је образовање стручњака за професију Дипломирани студент дипломских академских студија мастер Маркетинг у складу са потребама друштва.

Отворен конкурс Inspira групе – Стипендије за студенте у Суботици

Inspira група, до скоро позната као Инфостуд група, наставља да подржава младе у нашем граду и шесту годину заредом додељује стипендије студентима треће, четврте године или мастера Економског факултета у Суботици, као и студентима друге, треће године или мастера суботичке Високе техничке школе.

Отворен конкурс Inspira групе – Стипендије за студенте у Суботици