Tag: Стари Словени

Старословенска божанства

Старословенска божанства

Старословенска божанства су постојала пре појаве хришћанства, а њима су се молили и у њих веровали сви Стари Словени. Иако нам је добро позната стара грчка и египатска митологија, као и хијерархија богова, о словенским божанствима се мало говори. Томе у прилог иде и чињеница да постоји врло мало записа о свима њима, а упитна је и њихова веродостојност.