Tag: ревизија

Рачуноводство и ревизија

Студијски програм дипломских академских студија Рачуноводство и ревизија представља један од најактуелнијих програма, те стога је предвиђен значајан број студената да се упише на овај студијски програм, јер је исти посебно атрактиван за пословну праксу.

Практикант у ревизији

ПАН РЕВИЗИЈА ПЛУС ДОО НОВИ САД је следбеник друштва ПАН РЕВИЗИЈА ДОО, Нови Сад, које је основано 2000. године и које има најдужу традицију у Војводини у пословима ревизије финансијских извештаја.

Мастер студије Рачуноводство и ревизија

Студијски програм дипломских академских студија Рачуноводство и ревизија представља један од најактуелнијих програма, те стога је предвиђен значајан број студената да се упише на овај студијски програм, јер је исти посебно атрактиван за пословну праксу.

Студије рачуноводства и ревизије

Студијски програм дипломских академских студија Рачуноводство и ревизија представља један од најактуелнијих програма, те стога је предвиђен значајан број студената да се упише на овај студијски програм, јер је исти посебно атрактиван за пословну праксу.