Tag: пројектовање

Дипломирани машински инжењер – смер термотехника

Termo&cold d.o.o.  је фирма из Београда, која се успешно бави пројектовањем, продајом, уградњом и сервисирањем термотехничких инсталација.

У оквиру фирме је лимарско – браварска радионица у којој се врши производња вентилационих канала, дистрибутивних елемената. Радионица поседује издвојен браварски сектор који се бави производњом челичне конструкције.

Потребан дипломирани инжењер архитектуре

Neimar Projekt konsalting i inzenjering је расписала конкурс за:

  • Дипломирани инжењер архитектуре
    за рад у Пројектном бироу
    Нови Сад
    Број извршилаца : 1