Tag: превентивно

Cepora проширује тим

Отворен је конкурс за волонтирање у Cepori! Једном годишње отварају се врата за нове чланове тима који се, након обуке, укључују у рад са децом без родитељског старања. Волонтери у Cepori имају прилике да упознају методологију развојно-превентивног рада, директно примене стручна знања, раде са рањивим групама, развију мрежу конатаката и допринесу позитивном развоју деце без родитељског старања.