Tag: пословно

Студије пословне економије

Програм другог нивоа мастер студија на студијском програму Пословна економија је логичан наставак постојећег студијског програма на првом нивоу студија Пословна економија.

Студије пословне информатике у Суботици

Сврха студијског програма
Студијски програм докторских студија Пословна информатика је усредсређен на развој научно-образовног потенцијала који би био способан да развија и интегрише декларативна и процедурална знања у домену информационих система и информационог инжињеринга – научне дисциплине која проучава феномен процесирања информација у најширем контексту и која је мултиепистемичка, са више погледа на свет, мултипарадигматичка, мултисистемска, мултидисциплинарна, мултиметодолошка и мултитеоријска наука.

Пословни секретар Друштва

Друштво за Истраживање Материјала Србије расписује конкурс за радну позицију:

  • Пословни секретар Друштва
    Хонорарни посао, Београд