Tag: писање пројеката

Напиши свој предлог пројекта

Имаш искуства у писању пројеката?  Позната ти је тематика људских права и сродних области,  писао/-ла си о томе и информисан/-а си? Имаш сада прилику да напишеш предлог пројекта о томе.