Tag: пејзаж

Конкурс за дипломираног инжењера пејзажне архитектуре

Компанија Arhi.pro d.o.o. из Београда, основана је 2002. године и пружа потпуну подршку и комплетну услугу у пројектовању из области архитектуре и ентеријера, конструкција и грађевинских инсталација, као и у извођењу завршних занатских радова у грађевинској индустрији. Такође, специјализовани смо за област корпоративне архитектуре, развоја “бранд’’ стандарда и “design and build” услуге. Компанија Архи.про је подељена на архитектонски/пројектантски сектор и на сектор оперативе/извођења радова.

Позив студентима за учешће на Прашком квадријеналу

Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију – ОИСТАТ Центар за Србију, Нови Сад и Музеј примењене уметности Београд, као организатори расписују јавни конкурс за учешће у студентској секцији националног наступа Србије на Прашком квадријеналу сценског дизајна и сценског простора 2019. године.