Tag: отворен

Пријави се на тренинг Get sh*t done

Тренинг отвореног типа  Get sh*t done (GSD) одржаће експерти Разливалишта на тему: Управљај својим временом и обавезама.