Tag: оснивач

Посети догађај Чему су млади наклоњени

Да бисмо уопште причали о томе чему су млади наклоњени, прво смо морали да истражимо трендове у друштву, култури, образовању и слободном времену међу младима данас и онда да најинспиративније људе ставимо за исти сто.