Tag: оријентација

Бесплатне радионице за младе

Пројекат ‚‚Данас млади, сутра лидери” је усмерен на младе између 16 и 26 година са основним циљем омогућавања равноправног приступа свим техникама, вештинама и знању које захтева модерно тржиште рада.