Tag: обрада

Студије Управљање системима и обрада сигнала

Студијски програм докторских академских студија садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама.

Oбразовање у области управљања системима и обрада сигнала

Студијски програм докторских академских студија садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова и дефинисан је Правилником о докторским студијама.

Конкурс за машинског инжењера

Потребан је дипломирани машински инжењер – приправник за обављање послова у погону производње алуминијумских профила, машинска обрада, обрада профила у алату, CNC обрада, контрола обрађених профила.