Tag: обавезна

Обавезна стручна пракса током 2018. године – Телеком Србија а.д.

Компанија Телеком Србија је отворила позив за обављање обавезне стручне праксе за студенте Универзитета у Београду током 2018. године.