Tag: Неуспех

Најнеуспешније новогодишње одлуке

Неке новогодишње одлуке, које се скоро сваке године нађу на нашим листама, готово по правилу осуђене су на пропаст.