Tag: међуокружно

Ових дана на ПМФ-у у Новом Саду – хемија!

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине Природно-математичког факултета у Новом Саду ових дана организује акцију „Мали – велики хемичар“.