Tag: међународни испити

Страни језици и сертификати – врсте и значај

У прошлом броју писали смо о међународно признатим испитима енглеског језика, најзаступљенијег језика у свету. Овом приликом представљамо вам међународно признате испите из других широко распрострањених језика.