Tag: медиј

Конкурс европске задужбине за демократију

Европска задужбина за демократију расписала је конкурс чији је циљ подршка демократским процесима у земљама западног Балкана.