Tag: магацин

Пракса у области робног и финансијског књиговодства

Привредно друштво „БЕО – СПОРТ СYСТЕМ“ д.о.о. (www.beosport.com ) из Београда у циљу даљег развоја и унапређења пословних активности, расписује конкурс за обављање праксе у области Робног и финансијског књиговодства.