Tag: креативно

Форум запошљавања младих 2.0

У току Форума запошљавања 2.0, више од 80 младих је имало прилику да учествује на једној од 4 интерактивне радионице, а преко 200 партиципаната је посетило Панел дискусију Каријера у креативној индустрији.

Обука о употреби игара у радионичарском раду

Према истраживању УНИЦЕФ-а (2013) подаци о деци и младима са сметњама у развоју су да:
“Само 10% деце са сметњама и младима у развоју нису у школама, а само половина заврши средње образовање услед социјалне излоације. Свако друго дете и млада особа са сметњама у развоју трпи прихичко или физичко насиље”.