Tag: корист

Окрените конфликтне ситуације у своју корист

Грађење доброг пословног имиџа, рад на себи и неговању односа са другима увек ће бити битно и поред доминације технологије пословним окружењем.  Према истраживањима, највећи број пословних могућности данас пропада због лошег односа у комуникацији. Водите рачуна о међуљудским односима са клијентом, потенцијалним сарадником или шефом.