Tag: конструктивност

Зашто је баланс битан у међуљудским односима?

Када говоримо о међуљудској комуникацији, имајмо у виду да постоји вербална и невербална које могу имати подједнако битан утицај. За успостављање оптималног баланса у комуникацији, веома је битна резилијентност и спосособност искуственог учења.

Како да будеш најбољи на разговору за посао?

Када се припремамо за разговор за посао често имамо на уму питања која нас највише занимају и која бисмо поставили послодавцу. Том приликом можемо занемарити како ћемо се ми представити, како ће нас проценити и која су то питања која највише занимају послодавца.