Tag: КОМС

Скоро половина младих у Србији жели да оде из земље. Главни разлог: животни стандард

Кровна организација младих представила је резултате Алтернативног извештаја о положају и потребама младих у Републици Србији за 2023. годину, што је уједно и највеће истраживање у нашој земљи које се односи на младе (од 15 до 30 година). У наставку прочитајте неке од најзначајнијих резултата.

Пети извештај мониторинга изборне кампање 2022.

Зашто КОМС ради Мониторинг изборне кампање 2022?
КОМС заступа став да су партиципација и укључивање младих у процесе доношења одлука кључни механизми у побољшању положаја младих у Србији. Кроз вишегодишња редовна истраживања која КОМС спроводи, млади указују на то да немају висок степен утицаја на доношење одлука, осећају се занемарено од политичких субјеката, институција и других релевантних актера.

Мониторинг изборне кампање 2022

Зашто КОМС ради Мониторинг изборне кампање 2022?
КОМС заступа став да су партиципација и укључивање младих у процесе доношења одлука кључни механизми у побољшању положаја младих у Србији. Кроз вишегодишња редовна истраживања која КОМС спроводи, млади указују на то да немају висок степен утицаја на доношење одлука, осећају се занемарено од политичких субјеката, институција и других релевантних актера.