Tag: КОМС

Пети извештај мониторинга изборне кампање 2022.

Зашто КОМС ради Мониторинг изборне кампање 2022?
КОМС заступа став да су партиципација и укључивање младих у процесе доношења одлука кључни механизми у побољшању положаја младих у Србији. Кроз вишегодишња редовна истраживања која КОМС спроводи, млади указују на то да немају висок степен утицаја на доношење одлука, осећају се занемарено од политичких субјеката, институција и других релевантних актера.

Мониторинг изборне кампање 2022

Зашто КОМС ради Мониторинг изборне кампање 2022?
КОМС заступа став да су партиципација и укључивање младих у процесе доношења одлука кључни механизми у побољшању положаја младих у Србији. Кроз вишегодишња редовна истраживања која КОМС спроводи, млади указују на то да немају висок степен утицаја на доношење одлука, осећају се занемарено од политичких субјеката, институција и других релевантних актера.

Млади у медијском огледалу

Кровна организција младих Србије одржала је конференцију под називом ,,Млади у медијском огледалу”, 3. фебруара 2022. године, у Мама Шелтеру у Београду. На конференцији су представљени резултати истраживања Млади у медијском огледалу 2021, које се објављује пету годину заредом. Тема истраживања је слика младих у медијима, односно како и колико медији извештавају о младима.