Tag: комерцијално

Потребна два комерцијална сарадника

ALFA GENETICS d.o.o. из Београда, овлашћени дистрибутер компанија QIAGEN GmbH, Eppendorf AG, New England Biolabs, Sarstedt AG&Co, Cryopal, Eurofins и др. због повећања обима посла расписује оглас за радно место Комерцијалног сарадникаДВА ИЗВРШИОЦА

Који медијски садржај ти бираш?

На телевизији и друштвеним мрежама пласира се и фаворизује различит, претежно комерцијалан садржај. Највише критика упућено је лакој доступности таквог садржаја, посебно деци и омладини, као и стављање у први план садржаја који нема културну и образовну конотацију.

Потребан координатор за комерцијално извештавање

Војвођанска банка а.д. Нови Сад је чланица међународне ОТП групе са традицијом дугом седам деценија и представља водећу финансијску групу у Мађарској. Преко својих супсидијара постала је одлучујући актер на банкарском тржишту централне и југоисточне Европе. ОТП групација успешно послује са око 18,5 милиона клијената у 11 земаља.

 

Због константног развоја посла, у оквиру Одељења за управљање мрежом филијала, потребан нам је:

  • Координатор за комерцијално извештавање
    1 извршилац са местом рада у Централи банке у Новом Саду