Tag: канали

Анкета: Које канале комуникације користиш?

CEIR – Центар за едукацију истраживање и развој у оквиру пројекта #КликомДоИнформација спроводи истраживање чији је крајњи циљ испитати које канале комуникације користе млади и организације које се баве младима, како би се отпочео рад на повећању информационе и информатичке писмености младих.