Tag: иФемин

Прикључи се иФемин тиму!

iSerbia већ дуго објављује вести о положају жена у Србији и свету, са жељом да се посвети додатна пажња њиховом свакодневном животу и проблемима са којима се срећу, њиховој улози у породици и друштву, очекивањима, образовању, активизму, интересовањима, амбицијама, каријери и слично.